Wijkmuseum Soesterkwartier

De Tweede Wereldoorlog heeft veel sporen in het Soesterkwartier achtergelaten. Het naburige spoorwegemplacement, dat in de jaren 1940-1945 herhaaldelijk is gebombardeerd, was daarvan de belangrijkste oorzaak. Dit complex was een schakel in het vervoer van Joodse Nederlanders naar de vernietigingskampen en voor de aan- en afvoer van gevangenen van Kamp Amersfoort. Veel ‘afzwaaiers’ vernielden er woningen en bedrijfspanden.

Aan de Zonnebloemstraat (nu Noordewierweg) was ook een klein interneringskamp, waarvan nog sporen bestaan. Op de gevel van de Westerkerk (hoek Dollardstraat/Lingestraat) hangt een plaquette die herinnert aan de schietbaan in de kelder waar de ‘ondergrondse’ oefende.

Dat was op een steenworp afstand van de oudste boom van de wijk (Dollardstraat nabij Roerstraat). Tijdens de strenge (honger-)winter van 1944 kapten wijkbewoners bijna het hele plantsoen om kachels te stoken. Omdat in de nabijgelegen woningen Duitsers woonden, bleef deze oudste boom gespaard.

Op de Algemene Begraafplaats (Soesterweg) zijn enkele oorlogsgraven en de (tegenovergelegen) Joodse Begraafplaats herbergt het graf van de Amsterdamse wethouder Monne de Miranda, die in Kamp Amersfoort werd vermoord. Momenteel wordt gepoogd in de wijk ‘herdenkingsstenen te plaatsen bij woningen van waaruit joodse Nederlanders zijn gedeporteerd.

Het Wijkmuseum Soesterkwartier is ‘s zaterdags van 12.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis. Aanvragen voor bezoeken op andere dagen en tijden kunnen wordt gericht aan: info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl.