FASadE

FASadE, Forum van Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort, organiseert de Ontwerpwedstrijd  Belgenmonument Amersfoort, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Belgenmonument voor de vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland én Vlaanderen zijn uitgenodigd om een ontwerp in te dienen om de plek, hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis te geven als herdenkingsplek voor ontheemden.

Veel mensen zijn op dit moment onbekend met de achtergronden, de waarde en de herkomst van het monument. Het bestaande Belgenmonument is hoog op de Amersfoortse Berg gelegen en gebouwd in de periode 1916-1919. Het is een geschenk van België aan Amersfoort en in omvang het grootste monument van Nederland. Architect is de Vlaamse modernist Huib Hoste (1881–1957).

Amersfoort ontving het monument als dank voor de opvang van gevluchte militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1914 kwamen circa 21.000 Belgische vluchtelingen naar Amersfoort: 16.000 militairen en 5000 burgers. Een enorm aantal, vergeleken met het toenmalige inwonertal van 25.000.

Voor de beoordeling van de ontwerpen is een Vlaams-Nederlandse vakjury samengesteld. Jurering vindt plaats eind september 2016. Planning is dat het ontwerp in 2018 is gerealiseerd en, naast het historische Belgenmonument zelf, in het kader van het themajaar ‘Ontheemd’ een goede entourage biedt voor activiteiten.

Meer informatie: www.fasade.nl