Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

De stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort is opgericht op 15 maart 2012 te Amersfoort. De stichting zet zich in voor zowel de Joodse gemeente als het gebouw en de bijgebouwen van de Synagoge in de Drieringensteeg en de Joodse begraafplaatsen.
Sedert het einde van de zeventiende eeuw wonen er Joden in de stad Amersfoort, die als een van de eerste steden aan Joden burgerrechten verleende. De Synagoge werd ingewijd en in gebruik genomen in 1727. De kleine groep Sefardische Joden, later uitgebreid met Asjkenasische Joden, groeide uit tot een grote Joodse gemeente.
In de Tweede Wereldoorlog werden meer dan 360 Amersfoortse Joden weggevoerd en in kampen vermoord. De Gedachtenis, een boekrol met hun namen, bevindt zich in het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort.
De doelstellingen van de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort zijn:
– bij de bevolking van de stad en bij toeristen de aandacht levend houden voor het Jodendom in Amersfoort.
– daartoe middels brochures, publicaties, nieuwsbrieven en leeravonden de donateurs en belangstellenden informeren over de Joodse tradities, geschiedenis en gebruiken.
– verzorging en bemiddelen van bezoek aan de Synagoge.
– materiële ondersteuning bij kosten ten dienste van behoud en onderhoud van historische gebruiksvoorwerpen behorend bij de Synagoge.
– ontwerpen en aanbieden van educatieve programma’s en lesbrieven voor belangstellenden en scholieren.
Meer informatie: www.synagogeamersfoort.nl