Stichting Museum Nederlandse Cavalerie

Binnen Defensie en haar vier krijgsmachtdelen bestaan veel onderlinge banden tussen de verschillende musea en historische collecties.

Onder auspiciën van en deels gefinancierd door Commandant Landstrijdkrachten (C-Las) bezitten ook alle Landmacht-regimenten en -korpsen een eigen historische collectie.

De Historische Collectie Cavalerie, in de volksmond het Cavaleriemuseum genoemd, wordt namens C-Las al bijna 60 jaar bestuurd door de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie. De personele bezetting bestaat volledig uit vrijwillig(st)ers.

Aangezien het Cavaleriemuseum de historie van de vier huzarenregimenten behandelt, is er sprake van een gecombineerde collectie, die zich op één locatie  (Bernhardkazerne) bevindt.

Het Cavaleriemuseum heeft primair een functie in het kader van de traditiebeleving van deze vier regimenten. Ook is er een functie bij de ondersteuning van saamhorigheidsactiviteiten voor het thuisfront, post-actieven en veteranen. Daarnaast vervult het, door een goede relatie met de omgeving, een rol in het kader van werving, lokale verbinding en goed nabuurschap.

Het Cavaleriemuseum heeft goede banden met het NMM, maar is er geen onderdeel van.

Het Cavaleriemuseum is wekelijks van dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 16.00 uur. Zie verder onze website www.cavaleriemuseum.nl.