Stichting Grebbelinie

Op de grens van Utrecht en Gelderland ligt één van de grote waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. De linie ontleent haar bekendheid aan de gevechten in de Tweede Wereldoorlog, maar kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot de Tachtigjarige Oorlog. Vanwege de inundaties, inkwartiering, evacuaties en verwoestingen tijdens de oorlogsdagen is de linie sterk verweven met het omliggende landschap en de verhalen van mensen die daar wonen.

De Stichting Grebbelinie is opgericht in 2002 om bij te dragen aan de bescherming van de linie, onderzoek te doen en verhalen op alle mogelijke manieren te delen. Eén hoofddoel van de stichting werd in 2011 verwezenlijkt, toen de Grebbelinie een Rijksmonument werd.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en wordt gesteund door donateurs. Driemaal per jaar verschijnt het blad Grebbelinie in Beeld met verhalen over de linie. Er zijn wandel- en fietsgidsen geschreven, die helpen het landschap te ontdekken.

In 2017 wordt een nieuw bezoekerscentrum Grebbelinie gebouwd op het Fort aan de Buursteeg tussen Renswoude en Veenendaal. De Stichting Grebbelinie hoopt ook hier een passende bijdrage aan te leveren.

Voor meer informatie: www.grebbelinie.nl.