Oudheidkundige Vereniging Flehite

In 1878 onderzocht een groep Amersfoorters grafvelden rondom de stad. Ze gingen ook historische voorwerpen verzamelen. Die werden tentoongesteld in een museumgebouw aan de Westsingel. Wat later werd e.e.a. geformaliseerd in de Oudheidkundige Vereniging Flehite, naar de oude benaming van het oostelijke deel van de provincie Utrecht.

Na de Tweede Wereldoorlog ging men het museum uitbreiden, herinrichten en professionaliseren. Het organiseren van excursies en lezingen kwam erbij.

In 2007 werd asbest aangetroffen met directe sluiting tot gevolg. In ruil voor overdracht van de gebouwen zorgde de gemeente Amersfoort voor verwijdering, herstel en een nieuwe inrichting.

Daarmee brak voor de vereniging ook een ander tijdperk aan. Lag de nadruk tot dusver erg op de betrokkenheid bij het museum, nu wordt gewerkt aan een eigen identiteit. Met andere erfgoedinstellingen wordt samengewerkt en ook personen en groepen worden gefaciliteerd om historisch onderzoek te doen, onder andere over sporen van oorlog in Eemland.

Naast de Kroniek vervult de Nieuwsbrief een informatierol.

De band met het museum is niet geheel doorgesneden. Circa 50% van de collectie is eigendom van de vereniging. De aan de vereniging gelieerde Stichting Fonds Bos helpt om nieuwe verwervingen te doen. De Stichting Flehite Publicaties verzorgt historische jaarboeken en andere uitgaven.

Voor meer informatie: www.historisch-amersfoort.nl