Historische Kring Leusden

De Historische Kring Leusden wil het historisch besef betreffende Leusden bevorderen door onderzoek te doen, de resultaten daarvan vast te leggen en onder de aandacht te brengen van inwoners.

Door het tegenwoordige grondgebied van de gemeente werd vanaf de achttiende eeuw de Grebbelinie aangelegd en verder ontwikkeld, waardoor inundatie van ten oosten van de linie gelegen landerijen mogelijk werd. Na de aanleg van het Valleikanaal in de jaren dertig werd de linie opnieuw ingezet voor de verdediging van het land.

Het leven van in dit gebied wonende inwoners werd vanaf de winter van 1939-1940 geraakt door de mobilisatie en inundatie en in de meidagen 1940 door het strijdverloop. Tijdens de bezetting werd een voormalig mobilisatiekamp in Leusden getransformeerd tot Kamp Amersfoort.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de Grebbelinie als ‘Pantherstellung‘, verdedigingslinie. Het gebied tussen Valleikanaal en Achterveld was eind april 1945 niemandsland tussen oprukkende Canadezen en de ingegraven Duitsers. In Achterveld werd op 28 en 30 april 1945 een internationale conferentie gehouden, waar afspraken werden gemaakt over de voedselvoorziening in het uitgehongerde Westen.

Van de Grebbelinie zijn in Leusden restanten zichtbaar in de vorm van een dijklichaam, een keerkade, sluizen, kazematten, een tankversperring, bunkers en restanten van loopgraven. In Leusden bevinden zich tientallen gedenktekens uit de Tweede Wereldoorlog.