Archief Eemland

Archief Eemland is het historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Iedereen is welkom voor onderzoek, inspiratie en activiteiten. Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis op het Eemplein in Amersfoort.

Archief Eemland beheert de archieven van de gemeente Amersfoort en diverse regiogemeenten en particulieren. Het archief bestaat uit ongeveer vijf kilometer aan archieven, 45.000 foto’s, een aanzienlijke kaartcollectie, een groeiende audiovisuele collectie, een rijke historische bibliotheek, historische kranten en bouwtekeningen. Het raadplegen van deze cultuurhistorische bronnen is gratis.

In deze omvangrijke collectie zijn ook archiefstukken over de Tweede Wereldoorlog aanwezig. Denk hierbij aan lijsten van begraven militairen of stukken over de vergoeding van oorlogsschade die is ontstaan in mei 1940, met foto’s van de situatie. Ook de documenten die verzameld zijn door Nationaal Monument Kamp Amersfoort liggen bij Archief Eemland bewaard en zijn beschikbaar voor inzage. Dit zijn onder andere deportatielijsten van personen die afgevoerd zijn naar concentratiekampen, maar ook documentatie van herdenkingen die vanaf 1946 zijn gehouden.

Uit de Eerste Wereldoorlog zijn ook bronnen bewaard gebleven. Archief Eemland heeft deze doorzoekbaar gemaakt op www.BelgenGezocht.nl. U vindt hier foto’s, kranten en gezinskaarten waarop Belgische vluchtelingen werden geregistreerd.

Meer informatie: www.archiefeemland.nl